australian-shares.com


Comments on this forum should never be taken as investment advice.


Go Back   Alternative Energy Forums > Members List

AndrewPetter3 AndrewPetter3 is offline

Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6
 1. huongobese
 2. balackobama
  05-24-2016 02:52 PM
  balackobama
  ?i hoặc lỗ ch?nh lệch tỷ gi? do đ?nh gi? lại c?c khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm t?i ch?nh kh?ng li?n quan trực tiếp đến doanh thu, chi ph? của hoạt động SXKD ch?nh của DN được t?nh v?o thu nhập kh?c hoặc chi ph? t?i ch?nh khi x?c định thu nhập chịu thuế. Trường hợp DN thực hiện tiếp nhận th?m th?nh vi?n g?p vốn mới theo quy định của ph?p luật m? số tiền th?nh vi?n g?p vốn mới bỏ ra cao hơn gi? trị phần vốn g?p của th?nh vi?n đ? trong tổng số vốn điều lệ của DN th?: Nếu khoản ch?nh lệch cao hơn n?y được x?c định l? thuộc sở hữu của DN, bổ sung v?o nguồn vốn kinh doanh th? kh?ng t?nh v?o thu nhập chịu thuế để t?nh thuế TNDN của DN nhận vốn g?p. Nếu khoản ch?nh lệch cao hơn n?y được chia cho c?c th?nh vi?n g?p vốn cũ th? khoản ch?nh lệch n?y l? thu nhập của c?c th?nh vi?n g?p vốn cũ.
 3. balackobama
 4. chivas18
  12-09-2015 08:06 AM
  chivas18
  Vuong Lam cang nghe cang kinh hai, han khong khoi can nhac, tai sao vua
  dịch vụ kế to?n dịch vụ kế to?n trọn g?i chung cư h? nội dịch vụ l?m b?o c?o t?i ch?nh kho? học kế to?n thực h?nh

  roi Da Tu Tai cap cho minh ngoc gian lai khong rut ra mot tia hon phach

  de phong an?

  Dong dang la nghi van nay, khi Da Tu Tai tro ve cho minh, tu trong co the han truyen ra mot giong noi.

  - Nguoi tai sao khong bat hon phach cua han de phong an len ngoc gian? -
 5. baolinh2015
  10-06-2015 03:22 AM
  baolinh2015
  diem du lich tot nhat ten la thanh thủy resort | resort miền bắc | resort gan ha noi| resort quanh ha noi | những dịch vụ tại nơi d?y r?t tốt đặc biệt l? khoang nong thanh thuy v? l? du lich gan ha noi
 6. bentley

About Me

 • Signature
  Hollywood celebrities use Lifecell cream because it provides a great alternative to cosmetic injections without the risks. The best all-in-one anti-wrinkle solution.

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 05-06-2014 08:31 AM
 • Join Date: 05-06-2014
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 09:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.