australian-shares.com


Comments on this forum should never be taken as investment advice.


Go Back   Alternative Energy Forums > Members List

austream austream is offline

Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5
 1. banquanao
 2. balackobama
  05-24-2016 02:58 PM
  balackobama
  Thứ ch?n: Về thời gian miễn thuế, giảm thuế v? chuyển tiếp ưu đ?i thuế TNDN

  Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với DN c?ng nghệ cao, DN n?ng nghiệp ứng dụng c?ng nghệ cao được t?nh từ năm được cấp Giấy chứng nhận c?ng nhận l? DN c?ng nghệ cao, DN n?ng nghiệp ứng dụng c?ng nghệ cao.

  DN c? dự ?n đầu tư mở rộng đ? được cơ quan c? thẩm quyền cấp ph?p đầu tư hoặc đ? thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, t?nh đến kỳ t?nh thuế năm 2014 đ?p ứng điều kiện ưu đ?i thuế (lĩnh vực ưu đ?i hoặc địa b?n ưu đ?i bao gồm cả khu c?ng nghiệp, khu kinh tế, khu c?ng nghệ cao) th? được hưởng ưu đ?i thuế đối với đầu tư mở rộng cho thời gian c?n lại kể từ kỳ t?nh thuế năm 2015. DN c? dự ?n đầu tư mở rộng sản xuất đến ng?y 31/12/2008 đang đầu tư x?y dựng dở dang, trong năm 2009 dự ?n vẫn tiếp tục qu? tr?nh đầu tư x?y dựng dở dang v? từ
 3. balackobama
 4. balackobama
  05-17-2016 01:47 AM
  balackobama
  Bọn họ đi v?o đại sảnh tiếp kh?ch xa hoa, b?n trong, thức ăn phong ph?, trang phục đẹp đẽ. Bữa tiệc của x? hội thượng lưu, từ trước đến giờ đều l? nơi tụ hội của những người nổi t tin tức về thuế mới nhất
  tin tức th?ng tư mới nhất
  việc l?m kế to?n ở hải ph?ng
  việc l?m kế to?n ở đ? nẵng
  iếng, nhất l? nh? Mộ Dung nổi tiếng như thế, h?m nay đến tham gia bữa tiệc đều kh?ng phải những người tầm thường
 5. chivas18
  12-09-2015 08:13 AM
  chivas18
  ra.

  Tay phai Da Tu Tai dat len tren dau A Ngoc, sau khi phong an y thuc cua A

  Ngoc, han khoanh chan ngoi xuong tren giuong da mau den. Tay phai bat
  ke toan cho quan ly khoa hoc ke toan thue trung tam ke toan tai long bien trung tam ke toan tai hai phong trung tam ke toan tai thu duc

  quyet, diem len tran minh mot cai, nhat thoi toan than han run ray, mot

  bong nguoi hu ao tu trong co the han cham rai di ra.

About Me

 • Signature
  AUStream IPTV broadcast live feeds to your TV, availing the access of hundreds of IPTV channels at the best prices. To know more, visit Austream.com.au.

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 11-04-2015 09:27 AM
 • Join Date: 11-04-2015
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 09:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.