australian-shares.com


Comments on this forum should never be taken as investment advice.


Go Back   Alternative Energy Forums > Members List

alfiestewart78 alfiestewart78 is offline

Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 8 of 8
 1. luatdanhchinh
  09-12-2016 03:22 AM
  luatdanhchinh
  Luật Danh Chinh co cac dịch vụ:
  tư vấn hợp đồng
  đăng ky kinh doanh
  tư vấn thuế
  tư vấn đầu tư
  ch?ng t?i tự h?o l? c?ng ty tư vấn luật uy tin nhất
  co văn phong luật ở đa nẵng
 2. quasinhnhat1208
 3. balackobama
  05-24-2016 02:30 PM
  balackobama
  Căn cứ khoản 2, điều 6, Th?ng tư 78/2014/TT-BTC v? được sửa đổi tại điều 9, Luật thuế TNDN, sửa đổi số 32/2013/QH13. C?ng ty dịch vụ kế to?n H? Nội xin đưa ra Một số khoản chi ph? kh?ng được khấu trừ khi t?nh thuế TNDN
  Một số khoản chi ph? kh?ng được khấu trừ khi t?nh thuế TNDN
  - C?c khoản chi kh?ng li?n quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kh?ng c? đủ h?a đơn chứng từ hợp ph?p
  - Tiền phạt do quy định h?nh ch?nh b?o gồm: vi phạm luật giao th?ng, vi phạm chế đố đăng k? kinh doanh, vi phạm chế độ kế to?n tống k?, vi phạm ph?p luật về thuế.
  - Khoản chi được b? đắp băng khoản chi ph? kh?c.
  - Khoản chi vượt mức theo quy định của ph?p luật về tr?ch lập dự ph?ng.
  - Phần chi trả l?i vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng kh?ng phải l? tổ chức t?n dụng hoặc
 4. balackobama
 5. baolinh2015
  05-23-2016 04:13 AM
  baolinh2015
  cho thue xe mercedes rất tốt. Dịch
  cho thue xe mercedes cưới cũng đươch kh?ch h?ng kh? ưa chuộng ngo?i ra c?n.
  cho thue xe mer sprinter cho du lịch tập thể li?n hệ ngay
  cho thue xe mercedes
 6. chivas18
  12-09-2015 08:07 AM
  chivas18
  Thi Am Ton, la mot trong bon ma tong, de tu co hon ngan nguoi, tat ca

  deu cung sinh hoat duoi long dat. Ai cung co luyen that chuyen dung cua

  minh, ngoai tru mot it de tu xuat ngoai ra, thi tat ca deu doc long tu

  luyen. dich vu thanh lap doanh nghiep the manor central park ha noi chung cu eco city long bien trung tam ke toan tai minh khai


  Ky that noi la ma tong thi cung khong thich hop, so voi Thien Dao Mon ma

  diem ngap troi, Hop Hoan tong vua dam ma am ta, Vo Phong Coc sat khi
 7. yamahamoto
  03-17-2015 03:55 AM
  yamahamoto
  C? chuối đắm đuối v? con, C?i Gi? Cắn Đ?i, C?o mượn oai h?m, Ch?n tạc ch?n th?, Chết đứng như Từ Hải
  đao tao tieng anh cho doanh nghiep
  Chưa biết m?o n?o cắn mỉu n?o, C? c?ng m?i sắt, c? ng?y n?n kim, Con so về nh? mạ, con rạ về nh? chồng
  lop hoc tieng anh giao tiep tai ha đong
  C?ng rắn cắn g? nh?, C?ng tử Bạc Li?u, Đa nghi như T?o Th?o, Đ?nh trống bỏ d?i, Đầu năm mua muối, cuối năm mua v?i
  trung tam luyen thi toeic tai ha noi
  lop hoc tieng anh cho nguoi moi bat đau
  lop hoc tieng anh giao tiep tai thanh xuan
  Gi? ?o t?i cơm, Giấc mộng Nam Kha
 8. bentley

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 09-08-2014 02:06 AM
 • Join Date: 09-08-2014
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 01:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.