australian-shares.com


Comments on this forum should never be taken as investment advice.


Go Back   Alternative Energy Forums > Members List

Same day, one off share sales, no account needed.

andreacastre14344 andreacastre14344 is offline

Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6
 1. hoctiengtrung
  06-29-2016 10:12 AM
  hoctiengtrung
  Bạn cầnhọc tiếng trung bạn cần n?ng cao khả năng cua m?nh v? t?m một nơi c? thể
  hoc tieng trung tốt nhất c?u trả lời l?
  trung t?m tiếng trung của ch?ng t?i
  trung tam tieng trungc? c?c h?nh thức đ?o tạo căn bản như
  tiếng trung online
  tieng trung online
 2. balackobama
  05-24-2016 02:50 PM
  balackobama
  khoản chi trả l?i tiền vay để đầu tư v?o DN kh?c th? khoản chi n?y được t?nh v?o chi ph? được trừ khi x?c định thu nhập chịu thuế.

  Bổ sung hướng dẫn chi t?i trợ cho gi?o dục bao gồm cả chi t?i trợ cho hoạt động gi?o dục nghề nghiệp nếu kh?ng đ?ng đối tượng quy định hoặc kh?ng c? hồ sơ x?c định khoản t?i trợ th? kh?ng được t?nh v?o chi ph? được trừ khi t?nh thuế TNDN. Chi t?i trợ theo chương tr?nh của Nh? nước bao gồm cả khoản t?i trợ của DN cho việc x?y dựng cầu mới d?n sinh ở địa b?n kinh tế x? hội đặc biệt kh? khăn theo Đề ?n được cấp c? thẩm quyền ph? duyệt. Bổ sung một số khoản chi kh?ng tương ứng với doanh thu t?nh thuế được t?nh v?o chi ph? được trừ gồm: Khoản chi cho hoạt động
 3. balackobama
 4. chivas18
  12-09-2015 08:12 AM
  chivas18
  mau lam nhat cua truong lao.

  Tang tang khong che, khong co nguoi nao dam phan khang. Moc Nhung lai

  cang khong hieu duoc het, Thi Am Tong la mot mon phai khong lo, Trieu

  quoc nay bat qua chi la mot phan don vi ma thoi. Han tung gap qua su gia
  dich vu ke toan tron goi dich vu ke toan tron goi chung cu ha noi dich vu lam bao cao tai chinh hoc ke toan thuc hanh

  Thi Am Tong cua ngu cap quoc gia toi tuan tra, no pho cua su gia co tu

  vi Nguyen Anh ky.
 5. baolinh2015
  10-06-2015 03:18 AM
  baolinh2015
  diem du lich tot nhat ten la thanh thủy resort | resort miền bắc | resort gan ha noi| resort quanh ha noi | những dịch vụ tại nơi d?y r?t tốt đặc biệt l? khoang nong thanh thuy v? l? du lich gan ha noi
 6. bentley

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 05-17-2014 07:52 AM
 • Join Date: 05-17-2014
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 01:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.