australian-shares.com


Comments on this forum should never be taken as investment advice.


Go Back   Alternative Energy Forums > Members List

aljunecanne aljunecanne is offline

Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 7 of 7
 1. luatdanhchinh
  09-12-2016 03:23 AM
  luatdanhchinh
  Luật Danh Chinh co cac dịch vụ:
  tư vấn hợp đồng
  đăng ky kinh doanh
  tư vấn thuế
  tư vấn đầu tư
  ch?ng t?i tự h?o l? c?ng ty tư vấn luật uy tin nhất
  co văn phong luật ở đa nẵng
 2. banquanao
 3. balackobama
  05-24-2016 02:47 PM
  balackobama
  hứ tư: Về c?c khoản chi được trừ v? kh?ng được trừ khi x?c định thu nhập chịu thuế TNDN

  Đối với chi ph? li?n quan đến phần gi? trị tổn thất do thi?n tai, dịch bệnh, hỏa hoạn v? trường hợp bất khả kh?ng kh?c kh?ng được bồi thường. Đối với chi khấu hao TSCĐ của DN phục vụ cho người lao động v? để tổ chức hoạt động gi?o dục nghề nghiệp được t?nh v?o chi ph? được trừ khi t?nh thuế TNDN bao gồm: thư viện, nh? trẻ, khu thể thao v? c?c thiết bị, nội thất đủ điều kiện l? TSCĐ lắp đặt trong c?c c?ng tr?nh phục vụ cho người lao động l?m việc tại DN; cơ sở vật chất, m?y, thiết bị l? TSCĐ d?ng để tổ chức hoạt động gi?o dục nghề nghiệp.

  Bỏ quy định DN tự x?y dựng, quản l? định mức ti?u hao nguy?n liệu, vật liệu, nhi?n liệu, năng lượng, h?ng ho? sử dụng v?o SXKD l?m cơ sở x?c định chi nguy?n liệu, vật liệu, nhi?n liệu, năng
 4. balackobama
 5. chivas18
  12-09-2015 08:11 AM
  chivas18
  bat vao trong tong de thay the cho nhung de tu bi luyen che.

  Khong phai khong co de tu muon phan khang, ma cac de tu khi vao cua deu

  bi hut mat mot tia hon phach dem phong an trong ngoc gian. Ngoc gian

  chia lam bon loai, lao to co ngoc gian mau xanh khong che cac de tu mon
  hoc ke toan thuc hanh hoc ke toan tong hop chung cu eco green city hoc ke toan tai bac ninh ke toan cho giam doc

  ha, dong dang, mau lam cua su to cung co hieu qua nhu vay, tiep toi la
 6. baolinh2015
  10-06-2015 03:08 AM
  baolinh2015
  diem du lich tot nhat ten la thanh thủy resort | resort miền bắc | resort gan ha noi| resort quanh ha noi | những dịch vụ tại nơi d?y r?t tốt đặc biệt l? khoang nong thanh thuy v? l? du lich gan ha noi
 7. bentley

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 08-07-2014 03:01 AM
 • Join Date: 08-07-2014
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 12:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.