australian-shares.com


Comments on this forum should never be taken as investment advice.


Go Back   Alternative Energy Forums > Members List

Same day, one off share sales, no account needed.

jimmymartin549 jimmymartin549 is offline

Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. yamahamoto
  01-23-2016 09:02 AM
  yamahamoto
  iệu l?m bằng inox nhưng vẫn c? thể bị may chay bo dien Để đảm bảo chậu c?ng nghiệp lu?n mang lại lợi ?ch cao khi
  g?y hoặc do muối mặn ăn m?n l?u ng?y sẽ ban bong ban t?c dụng của chậu khi d?ng n? chi tiết c? thể
  bị hoen rỉ v? g?y ra hỏng v? kh?ng thể c?ch chọn b?n b?ng b?n an trọng. Việc mua đồ bếp n? thật sự kh?ng
  đ? sử dụng trong bồn qu? l?u v? c? thể hỏn
 2. yenngoai
  09-30-2015 08:42 AM
  yenngoai
  C?ng ty trong 1 thời gian nào đó kh?ng sản xu?́t thì ti?̀n lương v?̃n phải trả có 2 cách hạch toán :
  1. Hạch toán vào ti?̀n lợi nhu?̣n của doanh nghi?̣p hoặc n?́u đơn vị trích trước ti?̀n th?́t nghi?̣p thì hạch toán vào đó
  dich vu ke toan tron goi
  dich vu ke toan tai bien hoa dong nai
  dich vu don dep so sach tp hcm
  2. N?́u DN k có lợi nhu?̣n, K có trích l?̣p th?́t nghi?̣p như tr?n thì hạch toán vào TK 242 đ?̉ khi sản xu?́t thì ph?n b?̉ vào cho các kỳ sau

About Me

 • Signature
  That skimming bone-blended thing isn't that a great deal of an issue of course. Other than horrifying are the events. http://gmodplay.com

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 04-27-2015 11:17 AM
 • Join Date: 04-27-2015
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 05:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.